Η εταιρεία μας με σεβασμό στο περιβάλλον, στηρίζει και προσφέρει σπόρους ανώτερης ποιότητας συλλεκτικών σπάνιων και ιστορικών ποικιλιών κηπευτικών φυτών.